Alle prosjekter er unike

AREALPLANLEGGING

Vi hjelper deg å se mulighetene for din eiendom og loser deg trygt gjennom planprosessen

BYGGDESIGN

Arkitektur - utforming av bygninger med fokus på bruker, omgivelser, miljø og estetikk


PROSJEKTERING

Fundamenter av armert betong - beregning og tegning


Energiberegning og Brannkonsept


Alle små og store utviklings- eller byggeprosjekter er unike og skal dekke spesifikke behov og ønsker.


Ditt prosjekt fortjener både kreativt fokus og trygg systematisk gjennomføring.


Jeg hjelper deg å utforske mulighetsrommet for dine idéer, og tilrettelegger for realisering!

DRONEFOTO

Til bruk i illustrasjoner i våre prosjekter - A1,A2,A3 piloter

DJI Mavic2 og Mini2 droner

unicotec

-med omtanke for ditt unike prosjekt

BYGGESØKNAD

Komplette og gode søknader er den raskeste veien til tillatelse for å sette i gang