Alle prosjekter er unike


Alle små og store utviklings- eller byggeprosjekter er unike og skal dekke spesifikke behov og ønsker.


Ditt prosjekt fortjener både kreativt fokus og trygg systematisk gjennomføring.


Jeg hjelper deg å utforske mulighetsrommet for dine idéer, og tilrettelegger for realisering!

unicotec

-med omtanke for ditt unike prosjekt

BYGGDESIGN


Arkitektur - utforming av bygninger med fokus på bruker, omgivelser, miljø og estetikk


BYGGESØKNAD


Komplette og gode søknader er den raskeste veien til tillatelse for å sette i gang

AREALPLANLEGGING


Vi hjelper deg å se mulighetene for din eiendom og loser deg trygt gjennom planprosessen