Varsel om oppstart av planarbeid - Gangaråsen boligfelt!

Nærmere opplysninger og dokumenter her

MULIGHETSSTUDIE

Vi hjelper deg å se mulighetene for din eiendom.....

AREALPLANLEGGING

.... og loser deg trygt gjennom planprosessen .....

ARKITEKTUR (utgår fra 1.1.24)

.... og utformer bygninger med fokus på bruker, omgivelser, miljø og estetikk ....

PROSJEKTERING (utgår fra 1.1.24)

... og utarbeider tegninger og beregninger innenfor

- arkitektur, veg og utearealer

- bygningsfysikk og energiberegninger

- brannteknisk konsept

- enkle konstruksjoner og fundamenter


Alle små og store utviklings- eller byggeprosjekter er unike og skal dekke spesifikke behov og ønsker.


Ditt prosjekt fortjener både kreativt fokus og trygg systematisk gjennomføring.


Jeg hjelper deg å utforske mulighetsrommet for dine idéer, og tilrettelegger for realisering!

DRONEFOTO (utgår fra 1.1.24)

Til bruk i illustrasjoner i våre prosjekter - A1,A2,A3 piloter

DJI Mavic2 og Mini2 droner

unicotec

-med omtanke for ditt unike prosjekt

BYGGESØKNAD (utgår fra 1.1.24)

..... og sørger for komplette og gode søknader som er den raskeste veien til tillatelse for å sette i gang