Arbeidslaget består foreløpig av bare ett medlem med over 25 års variert erfaring som ballast. Mannskapet vil antakelig utvides etterhvert, men jeg har faglig samarbeid med andre små kontorer


Fagområder i henhold til SAK10 §13-5:

Søknad, prosjektering arkitektur, uteareal, landskap, oppmålings-teknisk, brannkonsept, bygningsfysikk i tiltaksklasse 2

Referanselisten inneholder 90 små og store prosjekter.


Reguleringsplaner i henhold til Plan og bygningsloven

Referanselisten inneholder 30 varierte reguleringsplaner


BIM = BygningsInformasjonsModell utarbeides i Revit


MONICA SCHULTZ

Arkitekt / Ingeniør


Arkitekten sitter i hjertet

Ingeniøren sitter i hodet

Med omtanke for ditt prosjekt