Unicotec

VERDIER


Fokus på å ivareta og utvikle gode prosjekter for deg som kunde


Det lykkes fordi jeg vektlegger og lar meg inspirere av:


  • Ærlighet og åpenhet
  • Kreativitet og frihet
  • Respekt for natur og mennesker
  • Orden og system
  • God ressursbruk

Hvem er "vi"?

VÅRT TEAM


Består foreløpig av bare ett medlem med over 25 års variert erfaring som ballast. Mannskapet skal utvides etterhvert!


Fagområder i henhold til SAK10 §13-5:

Søknad, prosjektering arkitektur, uteareal, landskap, oppmålings-teknisk, brannkonsept, bygningsfysikk i tiltaksklasse 2


Reguleringsplaner i henhold til Plan og bygningsloven


BIM = BygningsInformasjonsModell utarbeides i Revit
MONICA SCHULTZ

Arkitekt / Ingeniør


Arkitekten sitter i hjertet

Ingeniøren sitter i hodet

Med omtanke for ditt prosjekt


Unicotec Schultz  - org.nr. 911 828 200

Copyright © Med enerett